...

Om een nieuwe test te ontwikkelen, heeft een groep uit Baltimore bloedstalen getest van 200 patiënten met borstkanker, longkanker, ovariumkanker of colorectale kanker. Ze hebben daarbij gezocht naar mutaties van 58 genen die sterk gerelateerd zijn aan verschillende kankers. Al met al hebben de wetenschappers zo 86 (62%) van de 138 stadium I- en stadium II-kankers kunnen diagnosticeren.Bij de 42 patiënten met colorectale kanker voorspelde de test het bestaan van een kanker correct bij de helft van de acht patiënten met een stadium I-kanker, bij acht van de negen patiënten (89%) met een stadium II-kanker, bij negen van de tien patiënten (90%) met een stadium III-kanker en bij 14 van de 15 patiënten (93%) met een stadium IV-kanker.Bij de 71 patiënten met longkanker kon de kanker met de test worden opgespoord bij 13 van de 29 patiënten (45%) met een stadium I-kanker, bij 23 van de 32 patiënten (72%) met een stadium II-kanker, bij drie van de vier patiënten (75%) met een stadium III-kanker en bij vijf van de zes patiënten (83%) met een stadium IV-kanker.Bij de 42 patiënten met ovariumkanker konden 16 van de 24 patiënten (67%) met een stadium I-kanker correct worden geïdentificeerd, drie van de vier patiënten (75%) met een stadium II-kanker, zes van de acht patiënten (75%) met een stadium III-kanker en vijf van de zes patiënten (83%) met een stadium IV-kanker.Bij de 45 patiënten met borstkanker hebben de auteurs specifieke mutaties gevonden bij twee van de drie patiënten (67%) met een stadium I-kanker, bij 17 van de 29 patiënten (59%) met een stadium II-kanker en bij zes van de 13 patiënten (46%) met een stadium III-kanker.De vorsers hebben geen met kanker samenhangende mutaties teruggevonden in de bloedstalen van 44 gezonde controlepersonen.Phallen J et al. Direct detection of early-stage cancers using circulating tumor DNA. Science Translational Medicine, 16 aug 2017. DOI: 10.1126/scitranslmed.aan2415. http://stm.sciencemag.org/content/9/403/eaan2415