...

Melatonine wordt vaak gebruikt tegen een jetlag, bij een lichte depressie en slapeloosheid. Het is een natuurlijk hormoon, dat de waak-slaapcyclus controleert. Het was al bewezen dat melatonine de groei van bepaalde borstkankers kan afremmen. Vorsers van de Universiteit van Taipei hebben onlangs ontdekt dat melatonine doeltreffend zou kunnen zijn bij de behandeling van leukemie en lymfoom (1). Melatonine stimuleert blijkbaar de immuunrespons tegen kankercellen, remt de groei van de kankercellen en beschermt de gezonde cellen tegen de toxische effecten van chemotherapie. Neuropathische pijn is een van de mogelijke bijwerkingen van bepaalde cytostatica en uit zich in een gekriebel, elektrische ontladingen en een verlies van of omgekeerd verhoogde gevoeligheid (2). Bijna 70% van de patiënten die chemotherapie krijgen, ontwikkelt neuropathische pijn en soms is dat zelfs een reden om de behandeling tijdelijk of definitief stop te zetten. De neuropathische pijn kan zelfs aanhouden na genezing van de kanker.Schotse onderzoekers hebben in experimenten op muizen aangetoond dat het slaaphormoon het negatieve effect van chemotherapie op de zenuwcellen en de ontwikkeling van pijnsymptomen tegengaat en geen afbreuk doet aan de effecten van de chemotherapie op borst- en ovariumkankercellen. Een bestaande neuropathische pijn werd echter niet verlicht door melatonine. Melatonine zou dus veeleer een preventieve, dan genezende werking hebben. (referenties:(1) British Journal of Pharmacology, 9 september 2017, doi: 10.1111/bph.13966,(2) Journal of Pineal Research, 22 september 2017, doi: 10.1111/jpi.12444)http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.13966/fullhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpi.12444/abstract