...

Deze evolutie werd mogelijk dankzij het nieuwe gebouw dat in november 2021 werd ingehuldigd op de ULB-campus in Anderlecht en dat met zijn moderne infrastructuren alle mogelijkheden biedt om nieuwe spitstechnologie te verwelkomen, maar ook dankzij de steun van de Association Jules Bordet, die al 18 miljoen euro vrijmaakte voor de ontplooiing van onderzoeksactiviteiten in het nieuwe ziekenhuis. Toekomst De nucleaire geneeskunde kende de voorbije jaren een revolutionaire ommekeer in haar bestaan, met de lancering van een nieuwe modaliteit in de kankerbestrijding: radiotheranostiek, de fusie van (moleculaire) diagnostiek en (radionucleïde) therapie. Radiotheranostiek is een innovatieve vorm van kankerbestrijdende therapie met medicijnen die haar eigen plaats opeist naast behandelingsmodaliteiten zoals chemotherapie, radiotherapie en immuuntherapie. Het actieve mechanisme van deze nieuwe kankertherapie is uniek en past perfect in het moderne paradigma van de precisie-oncologie. Ze gebruikt tracers of specifieke vectoren (kleine moleculen, peptiden of antistoffen) van de tumor, gekoppeld aan een radioactieve isotoop. Na intraveneuze toediening stapelen deze (radiofarmaceutische) moleculen zich specifiek op rond tumorplekken om daar een stralingsdosis af te leveren die de kankercellen doodt. Excellence Center in België Het Excellence Center voor Radiotheranostiek van het Jules Bordet Instituut beschikt over alle noodzakelijke technologieën en infrastructuren om deze therapeutische methode in optimale omstandigheden aan te bieden aan de patiënten: vijf kamers voor geïsoleerde ziekenhuisopname van patiënten in behandeling, uitgerust om de omgeving te beschermen tegen radioactieve besmetting; een laboratorium voor de productie van farmaceutische producten met radiomarkering die aan de hoogste kwaliteitsvereisten voldoen (GMP-norm); een volledig digitale SPECT/CT-camera van de nieuwste generatie (tot op heden wereldwijd in amper vijf centra geïnstalleerd) voor visualisering van de locatie van aan de patiënt toegediende radiofarmaceutische producten na de therapie en berekening van de stralingsdosissen; en tot slot nog een tweede digitale PET/CT-camera die uitsluitend voor onderzoek zal dienen.