...

Begin 2015 hebben dr. DeAngelo en dr. Stone in Leukemia een studie gepubliceerd waarin een ziektevrije overleving na 4 jaar van 69% werd verkregen met een "pediatrisch" behandelingschema met onder meer L-asparaginase. Nu hebben de auteurs bij patiënten van 18 tot 50 jaar onderzocht of het asparaginase van E. coli niet zou kunnen worden vervangen door een veiliger geneesmiddel dat langer werkt, meer bepaald gepegyleerd asparaginase. De totale overleving en de ziektevrije overleving na 3 jaar waren hoger dan 70%. Daar moest wel een prijs voor worden betaald in de vorm van veel bijwerkingen: twee overlijdens als gevolg van toxiciteit, een pancreatitis bij vier patiënten, allergische reacties, infecties en stollingsstoornissen.