...

De auteurs hebben een steekproef uitgevoerd naar het gebruik van digitale media en de behoeften van 102 Londense patiënten van 13 tot 24 jaar met kanker. Het onderzoek leert dat dergelijke jongeren een actief digitaal leven leiden. 41,6% vindt dat zelfs 'essentieel' voor hun leven.De respondenten vinden het belangrijk dat ze een beroep kunnen doen op virtuele onlinegroepen (54,3%), onlineadviezen en psychische ondersteuning (43,5%) en dat ze online klinische informatie kunnen krijgen (66,3%) en delen (48,9%).Niettegenstaande deze gegevens over het gebruik van digitale technieken wensen de meeste jongeren informatie over de behandeling te krijgen van gezondheidswerkers in een gesprek onder vier ogen.Abrol et al. Exploring the digital technology preferences of teenagers and young adults (TYA) with cancer and survivors: a cross-sectional service evaluation questionnaire. J Cancer Surviv (2017). Online gepubliceerd voor de papieren versie op 20 juni 2017. doi:10.1007/s11764-017-0618-z https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11764-017-0618-z