...

De prospectieve FHO2-studie werd uitgevoerd bij 2.899 vrouwen van 35-39 jaar met een familiaire voorgeschiedenis van borstkanker die dus een matig of hoog risico op borstkanker liepen. Bij die vrouwen werd tussen 2006 en 2015 een jaarlijkse screeningmammografie uitgevoerd in 34 Britse centra.In het totaal werden 50 borstkankers (35 invasieve kankers) gedetecteerd bij 49 vrouwen. 28 van de 35 invasieve borstkankers (80%) die bij screening werden ontdekt, waren 2 cm of kleiner en bij slechts 7 van de 35 (20%) waren er al lymfekliermetastasen.Die resultaten werden vergeleken met die van de POSH-studie bij vrouwen van 35-39 jaar die een hoger risico liepen op borstkanker, maar bij wie geen screening werd uitgevoerd. In die laatste studie was het aantal tumoren dat bij de detectie al minstens 2 cm groot was, bijna dubbel zo hoog. Slechts bij 131 van de 293 niet-gescreende vrouwen (45%) werd een borstkanker gedetecteerd van hoogstens 2 cm en 54% van de vrouwen (158/290) had al lymfekliermetastasen.Op grond van die resultaten stellen clinici en vorsers dat regelmatige screening van vrouwen die een matig of hoog risico op borstkanker lopen, niet zou mogen worden beperkt tot vrouwen van 40-49 jaar, maar zou moeten worden uitgebreid tot vrouwen van 35-39 jaar.Evans D.G. et al. Final Results of the Prospective FH02 Mammographic Surveillance Study of Women Aged 35-39 at Increased Familial Risk of Breast Cancer. EClinicalMedicine (gepubliceerd in The Lancet). Gepubliceerd op 10 februari 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2019.01.005. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(19)30005-7/fulltext