...

In dit onderzoek bij meer dan 40.000 vrouwen werd geen verhoogd risico gevonden op eierstokkanker bij vrouwen die in het verleden een ivf-behandeling ondergingen in vergelijking met vrouwen die andere vruchtbaarheidsbehandelingen dan ivf ondergingen. De studie kadert binnen het OMEGA-onderzoek, een project dat zich richt op de mogelijke gezondheidsproblemen op lange termijn na ivf-behandelingen. Onderzoekster en epidemiologe Mandy Spaan (Antoni Van Leeuwenhoek): "Ook na drie of meer ivf-behandelingen en op de lange termijn (20 jaar) was het risico op eierstokkanker niet verhoogd. Vergeleken met vrouwen uit de algemene Nederlandse bevolking hadden vrouwen die een ivf-behandeling ondergingen een twee keer zo hoog risico op eierstokkanker, maar dit bleek voornamelijk veroorzaakt te worden doordat vrouwen die ivf ondergingen vaker kinderloos bleven. Kinderloosheid is een bekende risicofactor voor eierstokkanker."Verhoogd risico op borderline tumorenVrouwen die een ivf-behandeling hadden gekregen, hadden een bijna twee keer zo hoog risico op een zogenaamde borderline tumor van de eierstokken. Dit verhoogde risico was zowel zichtbaar ten opzichte van vrouwen die andere vruchtbaarheidsbehandelingen dan ivf ondergingen als ten opzichte van vrouwen uit de algemene bevolking. Echter, het risico op borderline eierstoktumoren nam niet toe met een groter aantal ivf-behandelingen. VervolgonderzoekHet is mogelijk dat het verhoogde risico op borderline tumoren van de eierstok veroorzaakt wordt door ivf, maar de onderzoekers hadden dan wel een toename van het risico bij een groter aantal ivf-behandelingen verwacht (meer hormonen en vaker aanprikken eierstokken). Daarom is het onzeker of het verhoogde risico daadwerkelijk door de ivf-behandeling komt of door andere factoren, zoals bijvoorbeeld de ernst van de onvruchtbaarheid. Ook was de gemiddelde leeftijd van de vrouwen aan het einde van de studie relatief jong, gemiddeld 56 jaar. Omdat eierstoktumoren vaker voorkomen na het 60ste levensjaar is het belangrijk om de vrouwen langer te volgen. Pas dan kan met meer zekerheid worden gezegd of ivf daadwerkelijk het risico op borderline tumoren van de eierstok verhoogt en kunnen uitspraken worden gedaan over het risico op eierstoktumoren bij vrouwen boven de 60 jaar.Mandy Spaan et al. Long-Term Risk of Ovarian Cancer and Borderline Tumors After Assisted Reproductive Technology, JNCI: Journal of the National Cancer Institute, , djaa163, https://doi.org/10.1093/jnci/djaa163