...

De open studie werd uitgevoerd bij 1.560 vrouwen met een ovarium-, eileider- of buikvlieskanker die een chirurgische ingreep hadden ondergaan voor staging en maximale cytoreductie. De patiënten werden tussen juli 2009 en november 2011 gerandomiseerd naar zes cycli paclitaxel i.v. 80 mg/m² een keer per week plus carboplatine i.v. met een oppervlakte onder de curve van 6 (groep i.v. carboplatine, n = 521), paclitaxel i.v. 80 mg/m² plus een keer per week carboplatine i.p. met een oppervlakte onder de curve van 6 (groep i.p. carboplatine, n = 518) of paclitaxel i.v. 135 mg/m² op dag 1, cisplatine i.p. 75 mg/m² op dag 2 en paclitaxel i.p. 60 mg/m² op dag 8 om de 3 weken (groep i.p. cisplatine, n = 521).Alle patiënten kregen tevens bevacizumab intraveneus 15 mg/kg om de 3 weken van cyclus 2 tot 22.Er werd geen significant verschil in progressievrije overleving waargenomen tussen intraperitoneale chemotherapie en intraveneuze chemotherapie in combinatie met bevacizumab na chirurgie. De mediane progressievrije overleving (PFS), het primaire eindpunt, was 24,9 maanden in de 'i.v. carboplatine'-groep, 27,4 maanden in de 'i.p. carboplatine'-groep en 26,2 maanden in de 'i.p. cisplatine'-groep.Walker JL et al. Randomized Trial of Intravenous Versus Intraperitoneal Chemotherapy Plus Bevacizumab in Advanced Ovarian Carcinoma: An NRG Oncology/Gynecologic Oncology Group Study. DOI: 10.1200/JCO.18.01568 Journal of Clinical Oncology. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 19 april 2019. https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.01568?journalCode=jco