...

De auteurs namen de verslagen door van 165 pathologen die tussen november 2011 en mei 2014 onafhankelijk van elkaar dia's van borstklierbiopten hadden onderzocht uit vier testreeksen van 60 borstbiopten (240 in het totaal, 1 dia per geval). De diagnosen van de deelnemende pathologen werden vergeleken met die van een consensuspanel van drie pathologen die alle 240 gevallen hadden onderzocht. Bij vergelijking met de consensusdiagnose bedroeg het totale percentage concordantie tussen de artsen 75,3% (5.194 van de 6.900 beoordelingen). De concordantie bedroeg 96% in geval van een invasieve kanker, 84% bij een DCIS, 48% bij atypieën en 87% bij goedaardige borsttumoren zonder atypieën (p < 0,001). Het percentage overinterpretatie bedroeg 3% bij DCIS, 17% bij atypieën en 13% bij goedaardige tumoren zonder atypieën (p < 0,001). De discordantie was significant hoger bij analyse van biopten van vrouwen met dichter borstklierweefsel (n = 122) dan bij vrouwen met weinig dicht borstklierweefsel bij mammografie (n = 118) (percentage concordantie respectievelijk 73% en 77%, p < 0,001). Het percentage concordantie was significant lager bij pathologen die per week minder gevallen onderzochten (bijvoorbeeld 72% indien < 5 en 75% indien 5-9 gevallen per week, p < 0,001), pathologen die in een kleinere eenheid werkten (74% indien 1-9 pathologen vs. 78% indien ≥ 10, p = 0,034), en pathologen die in een niet-universitair ziekenhuis werkten (bijvoorbeeld 74% indien volledig niet-universitair vs. 81% in geval van overwegend universitair, p = 0,007).