...

De mediane algemene follow-up bedroeg 46,5 maanden: de mediane follow­-up voor de neoadjuvante chemotherapiegroep was 47,7 maanden (IQR 35,0-60,9) en voor de controlegroep 45,7 maanden (35,9-61,7). De 3-jaars ziektevrije overleving was 76% (95% CI: 69-81) in de neoadjuvante chemotherapiegroep en 69% (95% CI: 62-74) in de controlegroep. Men noteerde 68 overlijdens: 27 (12%) van de 231 patiënten in de neoadjuvante chemotherapiegroep en 41 (18%) van de 230 patiënten in de controlegroep. De 3-jaars algemene overleving was 91% (95% CI 86-94) in de neoadjuvante chemotherapiegroep en 88% (95% CI 83-91) in de controlegroep. De 3-jaars kankerspecifieke overlevingsratio's waren 92% (95% CI: 87-95) in de neoadjuvante chemotherapiegroep en 89% (95% CI 84-93) in de controlegroep. De 3-jaars metastasevrije overleving bedroeg 79% (95% CI 73-84) in de neoadjuvante chemotherapiegroep en 72% (95% CI: 65-77) in de controlegroep.In de neoadjuvante chemotherapiegroep traden bijwerkingen van graad 3-4 op bij 105 (46%) van de 226 patiënten. De meest frequente waren neutropenie (38 [17%]) en diarree (25 [11%]). Wat betreft de preoperatieve chemoradiotherapie, waren de bijwerkingen vergelijkbaar voor beide groepen (p=0,89). De meest frequente bijwerkingen waren lymfopenie (59 [28%] in de neoadjuvante chemotherapiegroep tegenover 67 [30%] in de controlegroep). Ernstige bijwerkingen traden op bij 11 (5%) in de neoadjuvante chemotherapiegroep en bij 17 (7%) in de controlegroep (p=0,283). Men weerhield twee overlijdens in elke groep te wijten aan progressie van de aandoening.De definitieve colostomieratio was eveneens vergelijkbaar voor beide groepen: 30 (14%) in de neoadjuvante chemotherapiegroep en 31 (15%) in de controlegroep. Ook de postoperatieve morbiditeit was niet verschillend voor de twee groepen: gedurende de adjuvante therapie noteerde men ernstige bijwerkingen bij 18 (11%) personen in de neoadjuvante chemotherapiegroep en 36 (23%) in de controlegroep (p=0,0049).Conroy, T., Bosset, J., Etienne, P. et all: Neoadjuvant chemotherapy with FOLFIRINOX and preoperative chemoradiotherapy for patients with locally advanced rectal cancer (UNICANCER-PRODIGE-23): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021; 22: 702-15 . Published Online April 13, 2021. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(21)00079-6.