...

Verwar de term integratief niet met alternatief of complementair. Alternatieve praktijken die niet gebaseerd zijn op westerse geneeskunde zijn modaliteiten die worden gebruikt in plaats van conventionele behandelingen. Bij een complementaire geneeskunde hebben we het over het gebruik van ondersteunende praktijken van conventionele behandelingen. Geïntegreerde zorg daarentegen - een totale systeembenadering - combineert op oordeelkundige en strategische wijze mainstream en complementaire interventies.In de BOhN gaan we vanaf het aprilnummer dan ook op regelmatige wijze meer info geven over deze alternatieve en complementaire benadering die leidt tot deze vernieuwende integratieve oncologische aanpak.