...

Voor de beoordeling van de levenskwaliteit werd gebruik gemaakt van de EORTC QLQ-C30-vragenlijsten. Deze werden afgenomen tot progressie van de aandoening of stopzetten van de studie en de resultaten werden telkens vergeleken met de basislijnbevindingen. Mediane follow-up was 29,2 maand (IQR 21,9-34,8) in de TARE-groep en 29,6 maand (21,4-35,1) in de sorafenibgroep. De mediane algemene overleving bedroeg 9,9 maand (95% CI 8,0-12,7) in de TARE -groep tegenover 9,9 maand (9,0-11,6) in de sorafenibgroep (HR 0,99; 95 CI 0,79-1,24). De longitudinale analyse van de vragenlijsten toonde een significant behandelingseffect en tijdseffect (p=0,006) wat betreft algemene gezondheidsstatus (p=0,006, p=0,006 respectievelijk) en vermoeidheid (p=0,007, p<0,0001 respectievelijk). Een significant behandelingseffect, tijdseffect en behandeling door tijd interactie-effect werd waargenomen voor sociaal functioneren (p < 0,0001, p < 0,0001 en p = 0,003, respectievelijk) en voor verlies van eetlust (p < 0,0001, p < 0,0001 en p = 0,0002, respectievelijk) en diarree (p < 0,0001, p < 0,0001 en p < 0,0001, respectievelijk).De mediane tijdsduur tot verslechtering van de algemene gezondheidstoestand bedroeg 3,9 maand (95% confidence interval [CI] 3,7-4,3) in de TARE-groep tegenover 2,6 maand (95% CI 2,0-3,0) in de sorafenibgroep. Deze vragenlijsten toonden eveneens aan dat, meer patiënten een toename van de nausea en braken vermelden in de sorafenibgroep dan in de TARE-groep (47,2% tegenover 33,6%, p = 0,012), een vermindering van eetlust (69,1% tegenover 41,0 %, p < 0,0001) en een toename van de diarree (70,8% tegenover 26,4 %, p < 0,0001). Bovendien klaagden meer patiënten in de sorafenibgroep over een minder goed sociaal functioneren dan in de TARE-groep (66,5% tegenover 46,7%, p = 0,004). Significante verschillen werden weerhouden tussen beide groepen voor andere functie- en symptoomdomeinen.Pereira, H., Bouattour, M., Dioguardi Burgio, M. et all: Health-related quality of life in locally advanced hepatocellular carcinoma treated by either radioembolisation or sorafenib (SARAH trial). European Journal of Cancer 154 (2021) 46-56. Received 25 March 2021; Accepted 23 May 2021. Available online 6 July 2021. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2021.05.032.