...

Het Pancreatic Cancer Case-Control Consortium (PanC4) heeft een analyse uitgevoerd van de samengevoegde resultaten van negen casus-controleonderzoeken. Bedoeling was om het statistische verband tussen inname van vitamine D (via de voeding of in de vorm van medicatie) en het risico op pancreaskanker te evalueren. In het totaal ging het om 2.963 patiënten met een pancreasadenocarcinoom en 8.527 gezonde mensen. Een statistisch significant verband werd vastgesteld tussen de inname van vitamine D via de voeding (> 100 IE/d) en het risico op pancreaskanker (odds ratio OR = 1,13; 95% betrouwbaarheidsinterval 1,07-1,19; p < 0,0000074). De relatie blijkt af te hangen van de dosis. De deelnemers die > 230 IE vit D per dag innamen, liepen 1,3-maal meer kans om pancreaskanker te ontwikkelen dan de deelnemers die < 110 IE/d innamen (OR = 1,31; 95% BI 1,08-1,30; p < 0,0003). In geval van een lage retinol- en vitamine A-spiegel (retinol en vitamine A gaan de effecten van vitamine D tegen) werd een sterkere correlatie gemeten. Vier studies hebben het effect van vitamine D in de vorm van medicatie onderzocht. Alleen de totale consumptie van vitamine D correleerde met het risico op pancreaskanker (OR = 2,01; 95% BI 1,50-2,69) en enkel na exclusie van een deel van de proefpersonen waardoor de studies niet te vergelijken waren.