...

In deze Noord-Amerikaanse studie werd het absolute aantal invasieve melanomen dat in 2016 werd gesignaleerd, vergeleken met soortgelijke gegevens van 2009, het jaar waarin 68 720 invasieve melanomen en 53 120 melanomen in situ werden gediagnosticeerd. Naar schatting vertoonden 76 380 Amerikanen in 2016 een invasief melanoom. De bruto incidentie van melanoom is gestegen van 22,2 per 100 000 inwoners in 2009 tot 23,6 in 2016 (jaarlijkse groei met 0,9%). Het risico op ontwikkeling van een invasief melanoom bedroeg in 2016 1 op de 54 tegen 1 op de 58 in 2009. De incidentie van melanoom in situ is tijdens die periode nog sneller gestegen (met 3,0% per jaar). Het risico op ontwikkeling van een melanoom in situ tijdens het leven is gestegen van 1 op de 78 in 2009 tot 1 op de 58 in 2016. Als je de cijfers bekijkt van het aantal in situ en invasieve melanomen in 2016, bedraagt het risico op ontwikkeling van een melanoom (invasief of in situ) nu 1 op de 28. De jaarlijkse sterfte aan melanoom is gestegen met 1,5%: de bruto sterfte is gestegen van 2,8 tot 3,1 per 100 000 inwoners (8650 sterfgevallen in 2009 en naar schatting 10 130 in 2016).Glazer AM et al. Analysis of Trends in US Melanoma Incidence and Mortality. JAMA Dermatol.Online gepubliceerd voor de papieren versie op 21 december 2016. doi:10.1001/jamadermatol.2016.4512