...

Een Amerikaanse groep heeft 1.010.530 gevallen van colorectale kanker, die tussen 2004 en 2013 in de National Cancer Data Base waren opgenomen, geanalyseerd om na te gaan hoe vaak de diagnose werd gesteld voor of na de leeftijd van 50 jaar. In beide leeftijdsgroepen hebben ze ook factoren geregistreerd zoals het ziektestadium op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld, de duur van het ziekenhuisverblijf, demografische kenmerken en de sterfte na 30 en 90 dagen. In tien jaar tijd is het aantal gevallen bij 'jonge mensen' blijkbaar gestegen met 11,4%, een gemiddelde stijging met ongeveer 1,28% per jaar, goed voor 136 extra nieuwe gevallen per jaar. Anderzijds is het aantal gevallen van colorectale kanker bij oudere patiënten (50 jaar of ouder) met 2,5% gedaald. Volgens die analyse is de incidentie van gevorderde kanker ook hoger bij patiënten jonger dan 50 jaar dan bij 50-plussers (stadium III: 30,6% vs. 25,1%; stadium IV: 25,6% vs. 18,2%). Het percentage niet-blanken met colorectale kanker was hoger in de jongere leeftijdsgroep dan in de oudere leeftijdsgroep (respectievelijk 22,1% vs. 16,0%). Sutton E. et al. An Update on Young-Onset Colorectal Cancer, an NCDB Analysis. Digestive Disease Week (DDW) 2016, Abstract Tu1812.DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0016-5085(16)34258-5