...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van een twintigtal gezondheidsregisters van zeven landen met een hoog inkomen (Australië, Canada, Denemarken, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk). Het oudste register was gestart in de jaren vijftig.In de totale populatie en bij 50-plussers is de incidentie van colorectale kanker blijkbaar stabiel gebleven of gedaald. In die leeftijdsgroep is de incidentie van colonkanker tussen 2004 en 2014 het sterkst gedaald in Nieuw-Zeeland (met 3,4%).Tijdens die periode van tien jaar werd in vier van de bovenvermelde landen een stijging van de incidentie van colonkanker waargenomen beneden de leeftijd van 50 jaar: Denemarken (+ 3,1% per jaar), Nieuw-Zeeland (+ 2,9% per jaar), Australië (+ 2,9% per jaar) en het Verenigd Koninkrijk (+ 1,8% per jaar). De incidentie van rectumkanker is gestegen in Canada (+ 3,4%), Australië (+2,6%) en het Verenigd Koninkrijk (+1,2%).Het aantal gediagnosticeerde gevallen van rectumkanker is tijdens die periode vooral duidelijk gestegen bij jongvolwassenen van 20-29 jaar. In die leeftijdsgroep is de incidentie van rectumkanker het sterkst gestegen in Denemarken en Noorwegen (met respectievelijk 18,1% en 10,6% per jaar).De auteurs schrijven die stijging van de incidentie van colorectale kanker in de jongere generatie gedeeltelijk toe aan een toename van bepaalde risicofactoren zoals obesitas en een slechte voeding. De beste manier om die evolutie tegen te gaan zijn dan ook programma's ter promotie van een gezonde voeding en meer lichaamsbeweging.Araghi M et al. Changes in colorectal cancer incidence in seven high-income countries: a population-based study. Lancet Gastroenterology Hepatology, online gepubliceerd voor de papieren versie op op 16 mei 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-1253(19)30147-5. https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30147-5/fulltext