In the pipeline

10/01/19 om 00:00 - Bijgewerkt om 09:58

In deze rubriek geven we informatie over preklinische ontdekkingen of de prille ontwikkeling van één of meer geneesmiddelen. Die worden misschien de oncologie of de hematologie van morgen. Of net niet. In dit nummer bespreken we enkele geneesmiddelen die het EMA in de EU en de FDA in de Verenigde Staten hebben goedgekeurd.

In the pipeline

© BelgaImage

DASATINIB VOOR PH+ CML BIJ KINDEREN

De FDA heeft de indicatie voor dasatinibtabletten (Sprycel®) uitgebreid tot de behandeling van kinderen met een philadelphiachromosoompositieve chronische myeloïde leukemie (CML) in een chronische fase.1

OLAPARIB BIJ BORSTKANKER MET GEMUTEERD BRCA-GEN

De FDA heeft olaparib (Lynparza®) goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met borstkanker met een BRCA-mutatie. Daarmee is olaparib de eerste behandeling die gericht is tegen een genetische mutatie in plaats van tegen een bepaald type borstkanker. Olaparib behoort tot de klasse van de PARP-remmers.1

LU-177-DOTATAAT EN GASTRO-ENTEROPANCREATISCHE NEURO-ENDOCRIENE TUMOREN

De FDA heeft via een normale procedure Lu-177-dotataat (Lutathera®) goedgekeurd voor de behandeling van gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren (GEPNET). Voor de eerste keer werd dus een radiofarmacon goedgekeurd voor de behandeling van GEP-NET. Lu-177-dotataat is geïndiceerd bij volwassen patiënten met een somatostatinereceptorpositieve GEP-NET.1

APALUTAMIDE EN PROSTAATKANKER

De FDA heeft het gebruik van apalutamide (Erleada®) goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met plaatselijke prostaatkanker die blijft groeien ondanks een hormoontherapie. Apalutamide is de eerste behandeling die de FDA goedkeurt voor de behandeling van castratieresistente, niet-gemetastaseerde prostaatkanker.1

NILOTINIB VOOR KINDEREN MET EEN CML

De FDA heeft de indicatie voor nilotinib (Tasigna®) uitgebreid tot de eerste- en tweedelijnstherapie bij kinderen van een jaar of ouder met een philadelphiachromosoompositieve chronische myeloïde leukemie in een chronische fase.1

INDICATIES ENZALUTAMIDE UITGEBREID

De Europese commissie heeft een nieuwe indicatie goedgekeurd voor enzalutamide (Xtandi® ), namelijk bij volwassen mannen met hoog risico castratieresistente, niet-gemetastaseerde prostaatkanker.

Referenties:

1. FDA News Release, 2018

Lees meer over: