...

Olaratumab voor behandeling gevorderd wekedelensarcoomDe FDA heeft via een versnelde procedure het gebruik van olaratumab in combinatie met doxorubicine goedgekeurd bij de behandeling van volwassenen met een bepaald type van wekedelensarcoom, meer bepaald een sarcoom waarbij doxorubicine geïndiceerd is en dat niet kan worden genezen met radiotherapie of chirurgie.FDA News Release, 2016Atezolizumab bij behandeling van gemetastaseerd NSCLCDe FDA heeft het gebruik van atezolizumab goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met een gemetastaseerd NSCLC dat toeneemt tijdens of na chemotherapie op basis van een platinaverbinding en dat voor toediening van atezolizumab een mutatie van het EGFR- of het ALK-gen vertoont.FDA News Release, 2016Wijziging indicatie voor erlotinib bij NSCLCDe FDA heeft de indicatie voor erlotinib bij de behandeling van een NSCLC gewijzigd. Het mag nu enkel nog worden gebruikt bij patiënten met een tumor met specifieke mutaties van het EGFR-gen (EGFR = gen voor epidermale groeifactor). De indicaties zullen worden beperkt tot patiënten met een tumor met een deletie van exon 19 van het EGFR-gen of mutaties van exon 21 (L858R-mutatie).FDA News Release, 2016Pembrolizumab als eerstelijnstherapie bij PD-L1-positief NSCLCDe FDA heeft het gebruik van pembrolizumab goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met een gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met expressie van programmed cell death ligand 1 (PD-L1) (detectie met een door de FDA goedgekeurde test). Dit is de eerste keer dat de FDA een checkpointremmer goedkeurt als eerstelijnstherapie bij longkanker.FDA News Release, 2016Ribociclib als eerstelijnstherapie bij borstkankerDe FDA heeft erin toegestemd om prioritair het eventuele gebruik van ribociclib (LEE011) te onderzoeken als eerstelijnstherapie in combinatie met letrozol bij gemenopauzeerde vrouwen met een gemetastaseerde hormoonreceptorpositieve, HER2-negatieve borstkanker. De FDA heeft die beslissing genomen gezien de resultaten van meerdere klinische studies waaronder die van de MONALEESA-2-studie, een fase III-studie. FDA News Release, 2016Nivolumab voor behandeling recidief of gemetastaseerd spinocellulair hoofd- en halscarcinoomDe FDA heeft het gebruik van nivolumab goedgekeurd bij de behandeling van patiënten met een recidief van of een gemetastaseerd spinocellulair hoofd- en halscarcinoom dat toeneemt tijdens of na een behandeling met een platinaverbinding.FDA News Release, 2016Mislukken van palifosfamide bij behandeling gemetastaseerde wekedelentumorToevoeging van palifosfamide aan doxorubicine verbetert de progressievrije overleving bij patiënten met een gemetastaseerd wekedelensarcoom niet. De combinatietherapie verbeterde evenmin de totale overleving.ASCO Post, 11/11/2016