...

Er moet dus een inspanning worden geleverd om de klinische en economische belasting als gevolg van geneesmiddelen die maar een beperkte klinische waarde hebben op het einde van het leven, te verlagen.De studie werd uitgevoerd bij 151.201 oudere patiënten die zijn gestorven aan kanker. Het gemiddelde aantal geneesmiddelen was tijdens het laatste levensjaar gestegen van 6,9 tot 10,1 en het percentage patiënten dat 10 of meer geneesmiddelen kreeg, was gestegen van 26% naar 52%. In opzet preventieve geneesmiddelen werden vaak voortgezet tot de laatste levensmaand.De mediane kosten voor geneesmiddelen tijdens het laatste levensjaar bedroeg 1.482 dollar per patiënt, waarvan 213 dollar voor in opzet preventieve geneesmiddelen. De auteurs concluderen daarom dat de in opzet preventieve geneesmiddelen die in de studie aan bod zijn gekomen, farmacologisch en klinisch weliswaar meestal geschikt zijn in de algemene bevolking, maar waarschijnlijk niet meer gewettigd zijn als de levensverwachting beperkt is en de patiënt palliatieve zorg krijgt.Morin L et al. Preventive drugs in the last year of life of older adults with cancer: Is there room for deprescribing? Cancer 2019, online gepubliceerd voor de papieren versie op 25 maart 2019. https://doi.org/10.1002/cncr.32044 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cncr.32044