...

Uit het werk van prof. dr. Sarah-Maria Fendt (VIB-KU Leuven, Centrum voor Kankerbiologie) blijkt dat lage niveaus van een eiwit dat bekend staat als PHGDH borstkankercellen in staat stellen om te metastaseren. De studie was een grote samenwerking met andere labs in het centrum, die van professoren Jan Cools, Diether Lambrecht, Jean-Christophe Marine, Massimiliano Mazzone en Peter Carmeliet, en met internationale partners.Fendt: "We weten dat er nogal wat heterogeniteit is in het metabolisme van kankercellen, maar dit is relatief weinig bestudeerd. Hier vinden we dat bij borstkankerpatiënten lagere niveaus van PHGDH-expressie in primaire tumoren geassocieerd zijn met een hogere kans van metastase. Dit suggereert dat metabole processen aanzienlijk bijdragen aan de agressiviteit van bepaalde kankers."Hoog of laag?Wat er gebeurt, is dat het verlies van PHGDH een pad in gang zet dat uiteindelijk de chemische structuur van moleculen op het oppervlak van kankercellen verandert. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat de cel gemakkelijker kan reizen.De onderzoekers laten vervolgens zien dat het beïnvloeden van deze chemische verandering (sialylering) in het oppervlaktemolecuul (integrine αvβ3) de metastatische capaciteit van kankercellen kan verminderen. Het behandelen van kankercellen in een celcultuur met een verbinding die sialylering blokkeert, verminderde het aantal reizende kankercellen.Eerder onderzoek had al aangetoond dat hoge niveaus van PHGDH kankercellen helpen lokaal te prolifereren, maar dit is de eerste keer dat iemand een belangrijk effect beschrijft van PHGDH-niveaus op de capaciteit van kankercellen om zich te verspreiden via metastase.Dr. Matteo Rossi, co-eerste auteur van de studie: "Ons werk verduidelijkt dat er veranderingen in het PHGDH-niveau zijn die erg belangrijk zijn. Dit voegt een nieuw aspect toe aan ons begrip van de rol van dit eiwit bij kanker." Dr. Patricia Altea-Manzano, ook co-eerste auteur, voegt toe: "Het is niet genoeg om je te concentreren op hoge of lage niveaus, maar het is ook belangrijk te bekijken hoe kankercellen van hoog naar laag kunnen veranderen en vice versa in verschillende ziektestadia."