...

Professor Florence Joly en dr. Melanie Dos Santos (Centre Francois Baclesse, Caen) zullen zondag tijdens het ESMO-congres hun studie voorstellen over de "Impact of cognitive functions on oral anticancer therapies adherence".1"De studie omvatte patiënten die van start gingen met een nieuwe orale behandeling. De helft van de deelnemers was ouder dan 70 jaar. Voor de start van de behandeling werd een reeks gestandaardiseerde neuropsychologische tests afgenomen met onder meer een evaluatie van de autonomie, depressie en angst. De therapietrouw werd geëvalueerd op basis van een zelf in te vullen vragenlijst en een observatieformulier", geeft professor Joly mee.De studie kwam tot de conclusie dat dysfuncties van het werkgeheugen (vaak geobserveerd bij oudere patiënten) en depressie predictoren zijn van het ontbreken van therapietrouw. Dit kan helpen om vooral die - oudere - patiënten te identificeren die problemen zullen hebben met het zelfmanagement van orale therapie. Referentie:1.Abstract 1497P - Impact of cognitive functions on oral anticancer therapies adherence M. Dos Santos, M. Lange, B. Clarisse, M. Barillet, F. Joly; Caen, FR will be presented during a Poster Session on 09,10.2016 at 13:00 CEST