...

"Vanaf het begin van de pandemie was het duidelijk dat kankerpatiënten een kwetsbare populatie waren voor covid-19," zei dr. Garassino. Registers toonden dat de mortaliteit bij patiënten met longkanker bijzonder hoog was, en meer nog bij patiënten met longkanker én comorbiditeiten. De TERAVOLT-studie toonde dat de opname op intensieve zorgen hoog was bij patiënten met longkanker (14%), maar slechts 5% kreeg mechanische beademing en de mortaliteit was ook zeer hoog (35%). Daarom adviseerde dr. Garassino om collega's-intensivisten goed te informeren over de verbeterde overlevingskansen bij longkanker. Factoren die geassocieerd waren met een hogere mortaliteit waren leeftijd > 65 jaar, comorbiditeiten, ECOG-status >2 en het gebruik van steroïden of anticoagulantia bij diagnose. Het uitstel van de oncologische behandeling van longkanker bedroeg gemiddeld 21 dagen. "De gevolgen van deze vertragingen zullen aan het licht komen, zodra we de definitieve balans van deze pandemie opmaken," voorspelde dr. Garassino.