...

De auteurs hebben een retrospectief onderzoek uitgevoerd van de tweets die werden verzonden tijdens het jaarlijkse congres van de ASCO van 2011 tot 2016, dus zes congressen na elkaar. In het totaal ging het om 190.732 tweets afkomstig van 39.745 auteurs. Het aantal individuele auteurs is gestegen van 1.429 tijdens het congres van 2011 tot 15.796 tijdens het congres van 2016, dus een stijging met factor 11 tijdens die periode. Ook het aantal tweets is sterk gestegen: 7.746 tijdens het congres van 2011 en 72.698 tijdens het congres van 2016, dus een stijging met factor 9. De meest getweete term is mettertijd veranderd, wat doorgaans een weerspiegeling was van de therapeutische doorbraken die op het congres werden gepresenteerd. Tijdens het congres van 2011 en 2012 was dat "melanoom", in 2013 "borstkanker", in 2014 "longkanker" en in 2015 en 2016 "immuno-oncologie" of "immunotherapie/immuno-oncologie". Pemmaraju G et al. Analysis of the Use and Impact of Twitter During American Society of Clinical Oncology Annual Meetings From 2011 to 2016: Focus on Advanced Metrics and User Trends. Journal of Oncology Practice - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 17 mei 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1200/JOP.2017.021634. http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JOP.2017.021634