...

Deze open studie werd uitgevoerd bij 305 patiënten met een NSCLC met een PD-L1-expressie ≥ 50% die nog geen behandeling hadden gekregen. De patiënten werden gerandomiseerd naar pembrolizumab (n = 154) of chemotherapie met een platinaverbinding (n = 151). De progressievrije overleving was significant beter met pembrolizumab. In deze studie werd de levenskwaliteit door de patiënten zelf geëvalueerd op dag 1 van cycli 1 tot 3, daarna om de negen weken, bij de consultatie op het einde van de behandeling en tot slot bij de consultatie 30 dagen later waarbij de bijwerkingen van de behandeling werden geëvalueerd.Bij die patiënten met een gevorderd NSCLC was de score van de levenskwaliteit statistisch significant beter met pembrolizumab dan met de chemotherapie. Bovendien onderdrukte pembrolizumab de hoest, de pijn in de borstkas en de dyspneu gedurende langere tijd.Brahmer JR et al. Health-related quality-of-life results for pembrolizumab versus chemotherapy in advanced, PD-L1-positive NSCLC (KEYNOTE-024): a multicentre, international, randomised, open-label phase 3 trial. The Lancet Oncology - gepubliceerd op 9 november 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30690-3. http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30690-3/fulltext