...

Immunotherapie met CAR-T-cellen (CAR = Chimeric Antigen Receptor) is een behandeling die gebruik maakt van de lymfocyten van de patiënt zelf die in het laboratorium genetisch worden geherprogrammeerd om de eigen kanker te bestrijden. In 2017 heeft de FDA twee CAR-T-celbehandelingen goedgekeurd enerzijds voor behandeling van kinderen en jongvolwassenen met een acute lymfatische leukemie en anderzijds voor volwassenen met een diffuus grootcellig B-cellymfoom. Er worden ook al interessante resultaten behaald bij de behandeling van andere kankers en met name multipel myeloom. Immunotherapie door CAR-T-cellen is de vrucht van tientallen jaren investering van de NIH in de Verenigde Staten, universitaire ziekenhuizen en de farmaceutische/biotechnologische industrie in fundamentele wetenschappen in de immunologie, de biologie van kanker en genetica.Heimach J et al. Clinical Cancer Advances 2018: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology. DOI: 10.1200/JCO.2017.77.0446 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 30 januari 2018 http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.77.0446