...

Tussen februari 2014 en december 2015 werden 444 patiënten met een gevorderde en progressieve NSCLC die al minstens twee systemische behandelingen hadden gekregen waaronder een chemotherapie met een platinaverbinding en een tyrosinekinaseremmer of een behandeling met een tyrosinekinaseremmer indien geïndiceerd, in de studie opgenomen. De patiënten werden in drie groepen ingedeeld: groep 1 = EGFR- en ALK-positieve tumor met PD-L1-expressie in de tumorcellen ≥ 25% of < 25% (n = 111); groep 2 = EGFR-negatieve/ALK-negatieve tumor met PD-L1-expressie ≥ 25% of < 25% (n = 265); en groep 3 = EGFR-negatieve/ALK- negatieve tumor met PD-L1-expressie ≥ 90% (n = 68).De patiënten kregen durvalumab in een dosering van 10 mg/kg om de twee weken tot 12 maanden. De patiënten die baat vonden bij de behandeling, mochten eventueel opnieuw worden behandeld. Het primaire eindpunt was het percentage patiënten met een tumor met PD-L1-expressie ≥ 25% in groep 1 en groep 2 en ≥ 90% in groep 3 waarbij een objectieve respons werd behaald conform de RECIST-criteria.Het percentage objectieve respons in geval van een tumor met een PD-L1-expressie ≥ 25% was 12,2% in groep 1 (9/74) en 16,4% in groep 2 (24/146). In groep 3 werd een objectieve respons gedocumenteerd bij 30,9% van de patiënten (21/68). In geval van een PD-L1-expressie < 25% bedroeg het percentage objectieve respons 3,6% in groep 1 en 7,5% in groep 2. De mediane duur van de respons was respectievelijk 7,9 en 7,4 maanden bij de patiënten van groep 1 met een tumor met PD-L1-expressie ≥ 25% en < 25%, respectievelijk nog niet bereikt en 12,3 maanden bij de patiënten van groep 2 met een tumor met PD-L1-expressie ≥ 25% en < 25%, en nog niet bereikt op het ogenblik van de analyse in groep 3.Graad 3- of graad 4-bijwerkingen zijn opgetreden bij 9% van de patiënten (5% in groep 1, 8% in groep 2 en 18% in groep 3). De frequentste graad 3/4-bijwerkingen waren een pneumonie (1%), een stijging van gammaglutamyltransferase (1%), een geval van diarree (1%) en een reactie op het infuus (1%).Garassino MC et al. Durvalumab as third-line or later treatment for advanced non-small-cell lung cancer (ATLANTIC): an open-label, single-arm, phase 2 study. The Lancet Oncology, Online gepubliceerd voor de papieren versie op 12 maart 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30144-X http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30144-X/fulltext