...

De studie werd uitgevoerd bij 92 patiënten die in het totaal 120 behandelingslijnen hebben gekregen. 54 patiënten waren 65 jaar of jonger (gemiddelde leeftijd (SD) 48,1 (12,5) jaar), van wie 24 vrouwen (44%). 38 patiënten waren ouder dan 65 jaar (gemiddelde leeftijd (SD) 74,8 (6,9) jaar), van wie 12 vrouwen (34%). De gemiddelde duur van de follow-up te tellen vanaf het begin van de immunotherapie was 12,5 maanden. Bij univariate analyse en na correctie voor de prognostische covariabelen was de gemiddelde progressievrije overleving hoger bij de patiënten ouder dan 65 jaar die werden behandeld met immunotherapie (4,8 vs. 3,4 maanden, p = 0,04), dan bij de jongere patiënten. Ook de gemiddelde totale overleving was beter bij de 65-plussers: nog niet bereikt vs. 10,1 maanden (p = 0,009). Dat was vooral zo bij de patiënten die werden behandeld met PD-1-antagonisten. De frequentste immunologische bijwerkingen waren vergelijkbaar in de twee leeftijdsgroepen. De auteurs concluderen dat een hoge leeftijd zeker geen contra-indicatie is voor het starten van een immunotherapie voor een gemetastaseerd melanoom.Perier-Muzet M et al.: Association of Immunotherapy With Overall Survival in Elderly Patients With Melanoma. JAMA Dermatol 2018; 154: 82-87. DOI: 10.1001/jamadermatol.2017.4584. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29214290