...

De auteurs hebben de medische literatuur doorgenomen en hebben daarbij 73 hiv-geïnfecteerde patiënten met kanker teruggevonden die een behandeling hadden gekregen met checkpointremmers. Slechts een klein gedeelte van de patiënten kwam uit een klinische studie. In de meeste gevallen ging het om gevalsbeschrijvingen en reeksen gevallen van oncologen, die beslist hadden hun hiv-geïnfecteerde patiënten met kanker te behandelen met checkpointremmers. Het percentage objectieve respons bij de behandeling van niet-kleincellige longkanker en melanoom was hetzelfde bij hiv-geïnfecteerde patiënten die met checkpointremmers waren behandeld (respectievelijk 30% en 27%), als bij kankerpatiënten zonder hiv-infectie. De checkpointremmer had bovendien positieve effecten bij de behandeling van kaposisarcoom, een tumor die vooral wordt gezien bij hiv-geïnfecteerde patiënten en waarvoor er niet veel effectieve behandelingen bestaan. In die populatie bedroeg het percentage objectieve respons 67%.Verder deden zich niet meer bijwerkingen voor bij de hiv-geïnfecteerde patiënten en de virale belasting bleef onmeetbaar laag bij 93% van de patiënten (26/28), bij wie de virale belasting onmeetbaar laag was voor de start van de behandeling. Cook MR et al Safety and Efficacy of Immune Checkpoint Inhibitor Therapy in Patients With HIV Infection and Advanced-Stage Cancer. A Systematic Review. JAMA Oncol. Online gepubliceerd op 7 februari 2019. DOI:10.1001/jamaoncol.2018.6737. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2723583?resultClick=3