...

Om de artsen op weg te helpen in het universum van het immuunsysteem, heeft een panel van 12 Belgische en Luxemburgse experts met de steun van de firma BMS de ImmunoScience Academy op touw gezet. Die heeft een platform voor artsen, specialisten en huisartsen, ontwikkeld en online gezet dat de nadruk legt op bijscholing en opleiding inzake de wetenschappelijke en medische aspecten van de immunologie en de immunotherapie.De uitdaging van immunotherapie aangaanImmunotherapie is een enorme stap voorwaarts in de dagelijkse praktijk. Een eenvoudig voorbeeld volstaat om je daarvan rekenschap te geven. Tot voor enkele jaren was een diagnose van gemetastaseerd melanoom meteen een doodsvonnis. Er bestond toen nog geen behandeling om een noodlottige afloop tegen te houden, al was het maar even. Dankzij immunotherapie bedraagt de tweejaarsoverleving van patiënten met een gemetastaseerd melanoom nu bijna 60%. Voor de arts vormen die nieuwe geneesmiddelen een echte uitdaging. Tijdens de opleiding geneeskunde wordt wel les gegeven over immunologie, maar gezien de snelle ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen moet je toch een grondige kennis hebben van de basisprincipes van de immunologie en vooral van de werkingsmechanismen en de bijwerkingen van de geneesmiddelen. Om een optimale behandeling en follow-up te kunnen verzekeren, vragen de artsen volledige en praktische informatie over de werking, de voordelen en de mogelijke nadelen van de nieuwe geneesmiddelen. Om daaraan tegemoet te komen, heeft de nieuwe ImmunoScience Academy een multidisciplinair, theoretisch en praktisch educatief programma online gezet met educatieve modules en concrete klinische gevallen. Dat programma zal nog worden uitgebreid met de wetenschappelijke en farmacologische aanwinsten inzake immuniteit en immunotherapie.Experts uit diverse specialismenProf. Pierre Coulie, immunoloog en lid van het de Duve Instituut, is een van de pioniers van de immunologie in België. Hij is gespecialiseerd in de immunologie van tumoren en is ook zowat de spilfiguur van de ImmunoScience Academy. Die bestaat op dit ogenblik uit een panel van 12 experts uit uiteenlopende specialismen (klinische oncologie, hematologie, gastro-enterologie, pneumologie, dermatologie, reumatologie. De immunologie kent inderdaad praktische toepassingen in al die domeinen.) Het is uiteraard een multidisciplinaire groep omdat immunotherapie verschillende specialismen betreft, maar ook omdat een interventie op het immuunsysteem invloed heeft op het hele lichaam. Belangrijk om te vermelden is ook dat de belangrijkste universiteiten van het land erin vertegenwoordigd zijn met inbegrip van onze Luxemburgse collegae. En we vergeten de neurologie en de endocrinologie niet. We moeten alleen nog de experts vinden die het meest representatief zijn voor die specialismen.Ontdekkingstocht door het immuunsysteem van de mensHet educatieve platform, dat op 5 december 2017 online werd gezet, telt drie grote delen. In het eerste deel maak je kennis met de 12 experts van de ImmunoScience Academy. Dat deel is voor iedereen vrij toegankelijk. Het tweede deel bestaat uit educatieve video's, die in meerdere rubrieken worden opgesplitst zodat je specifiek het gedeelte kunt bekijken waar je belangstelling voor hebt. Elke module wordt gevolgd door een quiz om de verworven kennis te testen. We geven niet de antwoorden, maar je kan die zelf vinden als je de module opnieuw doorneemt. Het derde deel is veel praktischer en sluit aan bij de actualiteit in het domein van de immunologie en de immunotherapie dat in volle ontwikkeling is.Je vindt er belangrijke wetenschappelijke artikelen met commentaar door Belgische experts van het desbetreffende specialisme en gevalsbeschrijvingen van patiënten uit de praktijk van de panelleden. Het platform is nog maar pas opgestart. De inhoudt ervan zal zeer regelmatig worden bijgewerkt. De ingeschreven artsen zullen een nieuwsbrief in hun mailbox krijgen om dat aan te kondigen.U kunt zich inschrijven op de ImmunoScience Academy en genieten van de vele voordelen ervan via de website www.immunoscienceacademy.be