...

De immunochemische test op feces detecteert 80,4% van de patiënten met een colorectale kanker die wordt gediagnosticeerd tijdens het 1e jaar na de test (84,5% bij de eerste screening en 73,4%-78,0% bij de volgende screeningen). De resultaten van de test waren positief (? 20 pg hemoglobine/g) bij 5,0% van de patiënten bij de eerste screening. De resultaten waren iets lager (3,7% tot 4,3%) bij de volgende screeningen. In het totaal werd 96,6% van de mensen die aan de studie hadden deelgenomen, in geval van een positieve test gevolgd gedurende 12 maanden. Bij 78,4% werd een colonoscopie uitgevoerd en bij 2,1% een sigmoïdoscopie; 5,4% werd op spreekuur gastro-enterologie gezien en 10,7% door de huisarts.