...

De biologische heterogeniteit van tumoren met een gemuteerd KRAS-gen heeft de ontwikkeling van therapeutische strategieën voor een longadenocarcinoom met activerende mutaties van het KRAS-gen bemoeilijkt. De onderzoekers hebben nu drie subgroepen van longkanker met een gemuteerd KRAS-gen geïdentificeerd - KL, KP en KC. Elke subgroep vertoont een uniek model van intracellulaire signalisatie. KL is gevoeliger voor meerdere Hsp90-remmers, die in de toekomst nuttig zouden kunnen zijn in het kader van een behandeling op maat.