...

547 patiënten met een CLL in 219 centra in de Verenigde Staten en Canada werden tussen december 2013 en mei 2016 in een 1-1-1-verhouding gerandomiseerd naar ibrutinib (n = 182), ibrutinib/rituximab (n = 182) of bendamustine/rituximab (n = 183). De mediane leeftijd van de patiënten was 71 jaar (spreiding 65-89 jaar) en 67% waren mannen. De patiënten werden gestratificeerd volgens de mate van methylering van ZAP-70, de risicocategorie volgens het gewijzigde Rai-stadium en het al dan niet bestaan van een del (17p13.1) en del (11q22.3).Na een mediane follow-up van 38 maanden was de mediane progressievrije overleving (PFS) 43 maanden met bendamustine/rituximab. Op het ogenblik van de analyse was de mediane PFS nog niet bereikt bij de patiënten die werden behandeld met ibrutinib alleen of ibrutinib plus rituximab (HR = 0,37; p < 0.0001). Tussen ibrutinib/rituximab en ibrutinib alleen was geen verschil. De geraamde PFS na twee jaar was 74% met bendamustine/rituximab, 87% met ibrutinib en 88% met ibrutinib/rituximab.In alle subgroepen was ibrutinib beter dan bendamustine/rituximab behalve in de subgroep van patiënten met een CLL met gemethyleerd ZAP-70 (wat overeenstemt met een gemuteerd IgVH-gen).Woyach JA et al: Ibrutinib regimens vs chemoimmunotherapy in older patients with untreated CLL. N Engl J Med 379:2517-2528, 2018. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1812836