...

In de algemene bevolking bedroeg het risico op ontwikkeling van een spino- of basocellulair carcinoom als gevolg van het gebruik van UV-lampen 3% tot 21,8%. Het risico op melanoom was 2,6% tot 9,4%. Uitgaande van die percentages hebben de auteurs het totale aantal gevallen kunnen berekenen. In een andere meta-analyse (2) van 16 studies hebben vorsers van Milaan, Stockholm en New York aangetoond dat alcohol de beschadiging van de huidcellen door blootstelling aan de zon nog versterkt. Het gevaar zou evenredig zijn aan de alcoholconsumptie. Mensen die elke dag 50 g ethanol drinken, zouden 55% meer kans op een melanoom lopen dan gelegenheidsdrinkers. De verklaring daarvoor zou zijn dat ethanol in het lichaam wordt omgezet in acetaldehyde. Acetaldehyde zou de gevoeligheid van de huid voor UV-stralen verhogen. (referenties: (1) JAMA Dermatology, 29 januari 2014, DOI:10.1001/jamadermatol.2013.6896 (2) British Journal of Dermatology, 2014, moet nog verschijnen)