...

De WHI-studie was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie die werd uitgevoerd bij 16 608 gemenopauzeerde vrouwen. Na 5,6 jaar behandeling en 6,8 jaar extra follow-up werd een diagnose van endometriumkanker gesteld bij 66 vrouwen die een gecombineerde hormonale behandeling hadden gekregen, en bij 95 vrouwen in de placebogroep, dus een daling van het risico met 35% (p = 0,007). Een gecombineerde hormonale substitutietherapie verlaagt weliswaar de incidentie van endometriumkanker, maar verhoogt de incidentie van en de sterfte aan borstkanker.