...

De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van een nationale cohorte van 1.185.157 kinderen die levend ter wereld waren gekomen tussen 1996 en 2014, in het Danish Medical Birth Register en hebben in het Deense kankerregister de patiënten met een leukemie opgespoord. De 1.185.157 levendgeboren kinderen werden gevolgd gedurende een mediane periode van 9,3 jaar, in het totaal dus 11.114.290 persoonjaren follow-up. Tijdens de follow-up hebben 606 kinderen een leukemie ontwikkeld (465 kinderen een lymfoïde leukemie en 141 een niet-lymfoïde). De incidentie van leukemie was hoger bij de kinderen van vrouwen die vroeger hormonale contraceptie gebruikt hadden (HR 1,25, p = 0,039), en bij de kinderen van vrouwen die recentelijk hormonale contraceptie hadden gebruikt (HR = 1,46, p = 0,011), dan bij de kinderen van vrouwen die geen hormonale contraceptie hadden gebruikt. In de subgroep van vrouwen die hormonale contraceptie hadden gebruikt tijdens de zwangerschap, was het risico op leukemie bij de kinderen numeriek hoger (HR = 1,78, p = 0,070). Er werd geen significante correlatie waargenomen tussen een eerder gebruik (HR = 1,23, p = 0,089) of recent gebruik (HR = 1,27, p = 0,167) en het risico op lymfoïde leukemie. Het risico op niet-lymfoïde leukemie was significant hoger bij recent gebruik (HR = 2,17, p = 0,008) en gebruik tijdens de zwangerschap (HR = 3,87, p = 0,006) dan zonder gebruik. Het risico bij recent gebruik bleef significant hoger dan bij vroeger gebruik (p = 0,03).Hargreave M et al. Maternal use of hormonal contraception and risk of childhood leukaemia: a nationwide, population-based cohort study. The Lancet Oncology. Gepubliceerd op 6 september 2018. DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30479-0. https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30479-0/fulltext.