...

Deze studie werd uitgevoerd bij 220 patiënten. Bij 154 patiënten (70%) was volgens de chirurg minstens 90% van de tumor verwijderd, bij 66 patiënten (30%) was dat minder dan 90%. In de totale patiëntengroep bedroegen de evenementvrije overleving na vijf jaar, de totale overleving en de incidentie van lokale tumorprogressie respectievelijk 43,5%, 54,9% en 11,9%.De evenementvrije overleving bedroeg 45,9% bij de patiënten bij wie de chirurg minstens 90% van de tumor had kunnen wegsnijden, en 37,9% bij de patiënten bij wie minder dan 90% was weggesneden (HR = 1,4, p = 0,04). De incidentie van plaatselijke tumorprogressie was respectievelijk 8,5% en 19,8% (HR = 2,6, p = 0,01). De totale overleving bedroeg respectievelijk 57,3% en 49,4% (HR = 1,2, p = 0,3). Bij 84 van de 220 kinderen werd een CT-scan blind geïnterpreteerd door een centraal comité. De concordantie tussen de mate van resectie volgens de chirurg en de mate van resectie volgens het beeldvormingsonderzoek bedroeg slechts 63%.von Almen D et al. Impact of Extent of Resection on Local Control and Survival in Patients From the COG A3973 Study With High-Risk Neuroblastoma. DOI: 10.1200/JCO.2016.67.2642 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 21 november 2016http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2016.67.2642?journalCode=jco