...

Patiënten met een MPS lopen een duidelijk hoger risico op femurfractuur dan een controlepopulatie. De frequentie van femurfractuur over een periode van 5 jaar bedroeg 3,01% bij patiënten met een essentiële trombocytemie, 4,74% bij patiënten met een ziekte van Vaquez en 4,74% bij patiënten met een chronische myeloïde leukemie (CML). Na 10 jaar bedroeg die frequentie respectievelijk 6,96%, 9,28% en 7,0%. Het gecorrigeerde relatieve risico op ontwikkeling van een femurfractuur bedroeg 1,19 bij patiënten met een essentiële trombocytemie, 1,82 bij patiënten met een ziekte van Vaquez en 2,67 bij patiënten met een CML. Die patiënten liepen ook vaker osteoporotische fracturen op van de pols en de humerus. Het onderliggende mechanisme is nog niet duidelijk, maar volgens de gegevens van die studie zou het losstaan van een eventuele met roken of alcoholisme samenhangende comorbiditeit.