...

Alle patiënten werden geïdentificeerd door middel van het Belgisch kankerregister. Deze databank werd gekoppeld aan andere databases, zodat informatie bekomen werd over diagnostische en therapeutische procedures, vitale parameters en comorbiditeiten. Het mediane behandelingsvolume bedroeg 25 patiënten tijdens een zesjarige periode of vier patiënten per jaar. Een vierde van de centra behandelde niet meer dan tien patiënten tijdens de zesjarige periode.De algemene overleving (volgens de Kaplan-Meiermethode) was 76,7% na een jaar (75,8- 77,5) en verminderde tot 49,3% na vijf jaar (48,3-50,4). De relatieve overleving (volgens de Ederer II-methode) was vergelijkbaar met de geobserveerde overleving. Hier werd ervan uitgegaan dat voor deze populatie de kans op overlijden hoofdzakelijk te wijten is aan het plaveiselcelcarcinoom van hoofd en hals. Een jaar na diagnose is de overlevingsprobabiliteit voor patiënten, behandeld in centra met hoge volumes (> 20 patiënten per jaar) 78,7% in vergelijking met 70,0% voor gelijkaardige patiënten, behandeld in centra met lagere volumes. De mediane overleving voor patiënten, behandeld in centra met hoge volumes bedroeg 5,1 versus 4,0 jaar.Deze bevindingen werden bevestigd door analyse (Cox proportional hazard modellen) van de centra: de kans om te overlijden door eender welke oorzaak daalt gemiddeld met 0,4% per toename van een bijkomende behandelde patiënt. Boven de behandeling van 20 patiënten per jaar bemerkt men geen daling meer in kans op overlijden. Op basis van deze bevindingen worden 76 centra gecatalogeerd als lagevolumecentra en 23 als hogevolumecentra.Leroy, R., Silversmit, G.,Stordeur, S. and al.: Improved survival in patients with head and neck cancer treated in higher volume centres: A population- based study in Belgium European Journal of Cancer 130 (2020) 81-91. Received 2 October 2019; received in revised form 11 December 2019; accepted 17 January 2020. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2020.01.024