...

"Tot nu toe hadden we geen goede beeldvormingstechnieken om de 20% patiënten eruit te filteren die na CRT wel nog achtergebleven ziekte hebben en dus een chirurgische nabehandeling nodig hadden", legt prof. dr. Tim Van den Wyngaert, nucleaire geneeskunde UZA en hoofdauteur van de ECLYPS-studie uit. PET-CT is het standaardonderzoek en wel omdat standaardisatie - zowel technisch tussen PET-CT-toestellen, als interpretatief, door gebruik te maken van de eerder gevalideerde Hopkins-criteria - mogelijk is. Aan de ECLYPS-studie namen universitaire en perifere ziekenhuizen deel en "we zijn erin geslaagd om de PET-CT-techniek te valideren op een zeer gestandaardiseerde manier." Een recente grote gerandomiseerde studie - de PET-NECK-studie2 - heeft bevestigd dat er geen verschil is in overleving tussen iedereen opereren of alleen opereren op basis van de PET-CT. ECLYPS toont dat, in een gestandaardiseerde setting, een PET-CT op 12 weken de 80% patiënten eruit kan halen die geen ingreep moeten ondergaan, maar dat de negatief predictieve waarde na 9 tot 12 maanden afneemt. "Vandaar ook de suggestie om een jaar na het einde van de therapie toch een nieuwe PET-CT uit te voeren om de klok te resetten en opnieuw een jaar vooruit te kijken."1 Van den Wyngaert T et al. Fluorodeoxyglucose-Positron Emission Tomography/Computed Tomography After Concurrent Chemoradiotherapy in Locally Advanced Head-and-Neck Squamous Cell Cancer: The ECLYPS Study. J Clin Oncol 2017 Aug 30. (Epub ahead of print)2Mehanna H et al. PET-CT Surveillance versus Neck Dissection in Advanced Head and Neck Cancer. N Engl J Med 2016; 374(15):1444-54.