...

De onderzoekers hebben de gegevens doorgenomen van de Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) van het National Cancer Institute (NCI) om de vrouwen op te sporen bij wie tussen 1973 en 2011 een diagnose van borstkanker en/of schildklierkanker werd gesteld. Ze hebben zo 704.402 patiënten met borstkanker teruggevonden, 49.663 met schildklierkanker en 1.526 patiënten die schildklierkanker hadden ontwikkeld na borstkanker. Die laatste vrouwen waren gemiddeld jonger op het ogenblik dat de diagnose van borstkanker werd gesteld, dan de vrouwen die borstkanker, maar geen schildklierkanker hadden ontwikkeld. Ze vertoonden ook vaker een invasief canalair carcinoom en hadden vaker radiotherapie gekregen voor hun borstkanker. Het risico op ontwikkeling van schildklierkanker verschilde niet naargelang de borstkanker al dan niet hormoonreceptorpositief was en naargelang er al dan niet lymfeklierinvasie was. De patiënten met borstkanker die daarna schildklierkanker hadden ontwikkeld, hebben een agressievere behandeling voor de schildklierkanker gekregen dan de vrouwen met alleen schildklierkanker.