...

Een groep internationale vorsers heeft alle ziekenhuisopnames wegens lichamelijke letsels tussen 1990 en 2010 geanalyseerd bij Zweedse patiënten met kanker. Ze hebben de diagnostische periode (16 weken voor en na de diagnose) vergeleken met een controleperiode (het jaar voor de diagnose). Bij 720.901 patiënten werden 7.306 letsels als gevolg van medische complicaties en de medicatie en 8.331 letsels als gevolg van ongevallen en automutilatie vastgesteld die hebben geleid tot een ziekenhuisopname tijdens de diagnostische periode. Het risico was 14,7-maal hoger dan tijdens de controleperiode bij patiënten met een tumor van het centrale zenuwstelsel en 11,5-maal hoger bij patiënten met een colorectale kanker. Die hoge cijfers zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat bij die tumoren invasievere diagnostische procedures worden uitgevoerd dan bij andere kankers. Patiënten met een tumor van het centrale zenuwstelsel, een maligne bloedziekte of longkanker liepen respectievelijk 2,8-, 2,8- en 2,5-maal meer risico op zelfverminking en accidentele verwondingen dan tijdens de controleperiode. Jongere patiënten, patiënten die samenwoonden, patiënten met een hogere sociaaleconomische status of een hoger opleidingsniveau en patiënten zonder voorafbestaande psychiatrische aandoening liepen een hoger risico op medische complicaties tijdens het diagnostische proces dan andere patiëntengroepen. Oudere patiënten en patiënten met een lagere sociaaleconomische status of een lager opleidingsniveau liepen een iets hoger risico op onopzettelijke verwondingen dan andere groepen. Shen Q et al. Injuries before and after diagnosis of cancer: nationwide register based study.BMJ 2016; 354:i4218. doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i4218