...

Deze Amerikaanse studie heeft het risico op hooggradige dysplasie en kanker van de baarmoederhals onderzocht bij vrouwen met en zonder ontstekingsziekte. De studie werd uitgevoerd bij 133.333 vrouwen met een ontstekingsziekte: 25.176 vrouwen met een chronische inflammatoire darmaandoening, 34.665 vrouwen met psoriasis, 58.979 vrouwen met reumatoïde artritis (RA) en 14.513 vrouwen met lupus (LED), en 533.332 controlevrouwen zonder ontstekingsziekte. De follow-up duurde gemiddeld 2,1 jaar in de twee groepen en het aantal gynaecologische consultaties was identiek. Het risico op hooggradige dysplasie en kanker van de baarmoederhals bedroeg 94,2 per 100.000 persoonjaren bij de vrouwen met een ontstekingsziekte en 73,4 per 100.000 persoonjaren in de controlegroep. Na correctie voor vertekenende factoren was het risico op hooggradige dysplasie en kanker van de baarmoederhals verhoogd bij vrouwen met lupus (hazard ratio = 1,53; 95% betrouwbaarheidsinterval 1,07 - 2,19) en RA (HR = 1,49; 95% BI 1,11 - 2), maar niet bij de vrouwen met psoriasis (HR = 0,96; 95% BI 0,73 - 1,27) en vrouwen met een chronische inflammatoire darmaandoening (HR = 1,07, 95% BI 0,79 - 1,45).Seoyoung C Kim et al.: Risk of high-grade cervical dysplasia and cervical cancer in women with systemic inflammatory diseases: a population-based cohort study. Ann Rheum Dis., 2104; online gepubliceerd op 11 maart voor de papieren versie. doi:10.1136/annrheumdis-2013-204993.