...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 718 patiënten bij wie tussen januari 2002 en december 2012 in zeven van de acht universitaire ziekenhuizen van Nederland een diagnose van een primaire hersentumor was gesteld voor de leeftijd van 18 jaar. De mediane leeftijd op het ogenblik dat de diagnose was gesteld, was 7,7 jaar. Na een mediane follow-up van 6,6 jaar vertoonden 178 overlevenden (24,8%) een endocriene afwijking. Van de overlevenden vertoonden er 159 (22,1%) minstens één endocriene afwijking binnen vijf jaar na de diagnose. De frequentste waren groeihormoontekort (12,5%), vroege puberteit (12,2%), TSH-tekort (9,2%) en hypothyreoïdie (5,8%). Een disfunctie van de hypothalamus-hypofyse-as kwam voor bij 138 overlevenden en dat risico correleerde met radiotherapie (OR = 15,74; 95% BI = 8,72 - 28,42), een jongere leeftijd op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld (OR = 1,09, 95% BI = 1,04 - 1,14), een langere follow-up (OR = 1,10, 95% BI = 1,02 -1,18), hydrocefalie op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld (OR = 1,77, 95% BI = 1,09 - 2,88), een suprasellaire tumor (OR = 34,18, 95% BI = 14,74 - 79,29) en een subtentoriële tumor (OR = 2,65, 95% BI 1,48 tot 4,74).Clement SC et al. Prevalence and Risk Factors of Early Endocrine Disorders in Childhood Brain Tumor Survivors: A Nationwide, Multicenter Study. JCO. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 10 oktober 2016, doi: 10.1200/JCO.2016.67.5025.