...

Bij mannen met abnormale serumlipiden ging een stijging van de totale cholesterolconcentratie met 10 mg/dl boven een concentratie van 200 mg/dl gepaard met een 9% hoger risico op recidief van prostaatkanker. Elke stijging van de HDL-cholesterol met 10 mg/dl bij mannen met een abnormale HDL ging gepaard met een 39% lager risico op recidief van prostaatkanker. Bijna de helft van de sterfte (45%) wereldwijd is te wijten aan hart- en vaataandoeningen en kanker. Prostaatkanker is de op een na frequentste oorzaak van kankersterfte bij mannen in de Verenigde Staten. De auteurs stellen dan ook dat een beter inzicht in de rol van dyslipidemie, een gemeenschappelijke risicofactor voor hart- en vaataandoeningen en prostaatkanker, zeer belangrijk is. Ook al omdat we die risicofactor significant kunnen verlagen.