...

De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 963.317 Amerikaanse volwassenen zonder voorgeschiedenis van kanker die waren ingeschreven in de Cancer Prevention Study II, een nationaal onderzoek van de kankersterfte, dat werd uitgevoerd door de American Cancer Society. De studie werd gestart in 1982 en de proefpersonen werden gevolgd tot in 2014. Van alle proefpersonen werden het gewicht en de lengte in het begin van de studie genoteerd. Sommigen waren toen 30 jaar oud en anderen waren 70-80 jaar oud. De vorsers hebben die informatie gebruikt om de body mass index te berekenen als indicator van overgewicht. Tijdens de follow-upperiode zijn 8.354 proefpersonen gestorven aan pancreaskanker. Zoals te verwachten was, correleerde een hoge BMI met een hogere sterfte aan pancreaskanker, maar het risico steeg meer als een hogere BMI was gemeten op een jongere leeftijd.Een stijging van de BMI met vijf eenheden correleerde met een stijging van het risico met 25% bij de proefpersonen bij wie de BMI was gemeten tussen de leeftijd van 30 en 49 jaar. De stijging van het risico was 19% bij de proefpersonen bij wie de BMI was gemeten tussen de leeftijd van 50-59 jaar, 14% bij de proefpersonen bij wie de BMI was gemeten tussen de leeftijd van 60-69 jaar, en 13% bij de proefpersonen bij wie de BMI was gemeten tussen de leeftijd van 70-89 jaar.Jacobs EJ et al. The association between body mass index (BMI) and risk of pancreatic cancer depends on age at BMI assessment. AACR Annual Meeting 2019. Abstract #3281. https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812/presentation/10373