...

De studie werd uitgevoerd bij 3.771 vrouwen met een histologisch bewezen borstkanker die hadden deelgenomen aan zes gerandomiseerde studies van de Duitse groep voor borstkanker. De TIL's werden geanalyseerd als een continue parameter en in drie vooraf gespecificeerde groepen: lage (0% -10% van de immuuncellen in het stroma van de tumor), intermediaire (11% -59%) en hoge concentratie (≥ 60%). De overleving kon worden geanalyseerd bij in het totaal 2.560 patiënten in vijf van de zes studies.Naargelang van het aantal TIL's (lage, intermediaire en hoge concentratie) werd een complete pathologische respons verkregen bij respectievelijk 6%, 11% en 28% van de patiënten met een HER2-negatieve luminale borstkanker, bij respectievelijk 32%, 39% en 48% van de patiënten met een HER2-positieve borstkanker en bij respectievelijk 31%, 31% en 50% van de patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker (p < 0,0001 voor de tendens in elk subtype).Een stijging van het aantal TIL's met 10% correleerde met een langere ziektevrije overleving bij patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker (hazard ratio = 0,93, p = 0,011) en patiënten met een HER2-positieve borstkanker (HR = 0,94, p = 0,017), maar niet bij patiënten met een HER2-negatieve luminaal type borstkanker (HR = 1,02, p = 0,46). Een stijging van het aantal TIL's met 10% correleerde ook met een langere totale overleving bij drievoudig negatieve borstkanker (HR = 0,92, p = 0,032) en een niet-significant langere totale overleving bij HER2-positieve borstkanker (HR = 0,94, p = 0,11) en bij HER2-negatieve luminaal type borstkanker (HR = 1,10, p = 0,011).Denkert C. et al. Tumour-infiltrating lymphocytes and prognosis in different subtypes of breast cancer: a pooled analysis of 3771 patients treated with neoadjuvant therapy. Lancet Oncology Volume 19, No. 1, p 40-50, January 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30904-X http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30904-X/fulltext