...

Vorsers hebben een secundaire analyse uitgevoerd van de netwerkstudie Transplant Skin Cancer bij 10.649 patiënten na een primaire transplantatie van een vast orgaan. Het primaire eindpunt was de tijd tussen de transplantatie en het optreden van huidkanker (spinocellulair carcinoom, melanoom of Merkel-carcinoom). De HLA-mismatch (discordantie tussen de HLA-antigenen van de donor en die van de ontvanger) werd berekend op grond van de Procurement and Transplantation Network guidelines van 2016.Van de getransplanteerde patiënten waren 63,6% mannen. De gemiddelde leeftijd was 51 jaar. Per incompatibel allel daalde het risico op huidkanker met 7-8% (gecorrigeerde hazard ratio = 0,93, 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,87-0,99; p = 0,01). Bij subgroepanalyse werd vastgesteld dat een HLA-mismatch een statistisch significant effect had bij patiënten die een long- of harttransplantatie hadden ondergaan, maar niet bij patiënten die een lever-, nier- of pancreastransplantatie hadden ondergaan. Een HLA-DR-mismatch correleerde statistisch significant sterker met het risico op huidkanker dan een HLA-A- of HLA-B-mismatch (gecorrigeerde HR = 0,85; 95% BI = 0,74-0,97; p = 0,01).Gao Y et al. Association of HLA Antigen Mismatch With Risk of Developing Skin Cancer After Solid-Organ Transplant. JAMA Dermatol. Online gepubliceerd op 23 januari 2019. DOI:10.1001/jamadermatol.2018.4983. https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2720746?resultClick=1