...

De WECARE-studie (Women's Environmental Cancer and Radiation Epidemiology Study) is een populatiegebaseerd casus-controleonderzoek dat in de Verenigde Staten en Denemarken werd uitgevoerd bij 1.521 vrouwen met kanker van de heterolaterale borst en 2.212 vrouwen met kanker van één borst. De vrouwen waren minstens 55 jaar oud toen bij hen een diagnose van invasieve borstkanker werd gesteld tussen 1985 en 2008. Een subgroep werd onderzocht op mutaties van de genen BRCA1/2, ATM, CHEK2*1100delC en PALB2.Het cumulatieve absolute risico om over een periode van tien jaar kanker van de andere borst te ontwikkelen bedroeg 4,3% bij de vrouwen zonder familiaire voorgeschiedenis van borstkanker. Vrouwen met een eerstegraadsverwante met borstkanker liepen 8,1% kans om over een periode van tien jaar ook kanker van de andere borst te krijgen. Het absolute risico was hoog als de diagnose bij de eerstegraadsverwante was gesteld voor de leeftijd van 40 jaar (absoluut risico op tien jaar = 13,5%) of als de verwante ook kanker van de andere borst had (absoluut risico op tien jaar = 14,1%). Het risico was even hoog als het risico op ontwikkeling van kanker van de andere borst bij patiënten met een BRCA1/2-mutatie (absoluut risico op tien jaar = 18,4%). In de subgroep van vrouwen zonder schadelijke mutatie van BRCA1/2, ATM, CHEK2*1100delC of PALB2 bedroeg het absolute risico op tien jaar 8,3% bij de vrouwen met borstkanker en 14,5% bij de vrouwen met een eerstegraadsverwante bij wie een diagnose van borstkanker was gesteld voor de leeftijd van 40 jaar. Na correctie voor bekende 'single nucleotide'-polymorfismen voor borstkanker veranderde het geraamde risico niet.Reiner AS et al. Breast Cancer Family History and Contralateral Breast Cancer Risk in Young Women: An Update From the Women's Environmental Cancer and Radiation Epidemiology Study. DOI: 10.1200/JCO.2017.77.3424 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 5 april 2018. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.77.3424?journalCode=jco