...

Een glioblastoom ligt achter de bloed-hersenbarrière, waardoor het immuunsysteem er niet zo goed bij kan. Zelfs na een zeer agressieve behandeling bestaande in chirurgie, chemotherapie en radiotherapie zullen de patiënten doorgaans binnen zes maanden terugvallen. De huidige technieken slagen er immers niet in om de cellen te vernietigen die ten grondslag liggen aan de tumor.Wetende dat het zikavirus via het bloed in de hersenen dringt, hebben de auteurs van de studie een gewijzigd virus ontwikkeld dat de stamcellen vernietigt die de neurale buis vormen tijdens het embryonale leven. De stamcellen van een glioblastoom, die verantwoordelijk zijn voor recidieven na behandeling, hebben inderdaad meerdere kenmerken gemeen met foetale stamcellen van de neurale buis.De groep van prof. Zhe Zhu heeft het verzwakte virus dan geïnjecteerd bij 18 muizen met een humane tumor. Na 48 uur hebben ze bij immunofluorescentiemicroscopie kunnen vaststellen dat meer dan 60% van de tumorstamcellen geïnfecteerd was door het virus. Ook de gedifferentieerde tumorcellen werden geïnfecteerd, maar in mindere mate.Na twee weken was de tumor significant kleiner bij de behandelde muizen in vergelijking met de 15 dieren die een fysiologische zoutoplossing hadden gekregen. En de 18 gecontamineerde muizen leefden gemiddeld langer: 50% was overleden na 30 dagen; in de placebogroep was 50% al overleden binnen 22 dagen.Bij onderzoek in het laboratorium van celculturen van tumorweefsel afkomstig van mensen met epilepsie, slaagde het virus erin de tumorstamcellen van het glioblastoom te infecteren, terwijl de gezonde, normale, niet-maligne hersencellen gespaard bleven.(referentie: The Journal of Experimental Medicine, 5 september 2017, DOI: 10.1084/jem.20171093)