...

De mediane follow-up bedroeg 43,0 weken (IQR 23,2-69,1) in de groep met enkel gemcitabine en 53,2 weken (25,6-81,8) in de groep met gemcitabine plus berzosertib. Events van progressievrije overleving werden genoteerd bij 17 (50%) van de 34 patiënten, behandeld met gemcitabine plus berzosertib en 25 (69%) van de 36 patiënten behandeld met gemcitabine alleen. De mediane progressievrije overleving bedroeg 22,9 weken (90% CI 17,9-72,0) in de groep met gemcitabine plus berzosertib tegenover 14,7 weken (9,7-36,7) in de groep met enkel gemcitabine (HR 0,57, 0,33-0,98; p = 0,044). De mediane algemene overleving was 59,4 weken (90% CI 33,7-84,4) in de groep met gemcitabine plus berzosertib tegenover 43,0 weken (34,4-67,9) in de groep met enkel gemcitabine (HR 0,84, 0,53-1,32; p = 0,26). De meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3 of 4 waren een vermindering van de neutrofielen (14 [39%] van de 36 patiënten in de groep met enkel gemcitabine tegenover 16 [47%] van de 34 patiënten in de groep met gemcitabine plus berzosertib) en daling van de bloedplaatjes (twee [6%] tegenover acht [24%]). Men noteerde geen klinische significante bloeding in de combinatiegroep maar wel eenmaal in de groep met enkel gemcitabine. Behandelingsgerelateerd overlijden werd eenmaal opgemerkt in de groep met enkel gemcitabine en was te wijten aan sepsis en eenmaal in de groep met gemcitabine plus berzosertib, veroorzaakt door pneumonitis.Vier (11%) van de 36 patiënten in de groep met enkel gemcitabine en zes (18%) van de 34 patiënten in de groep met gemcitabine plus berzosertib dienden de behandeling te onderbreken. In de groep met enkel gemcitabine was dit telkens eenmaal te wijten aan neutropenie, capillair lek syndroom, oedeem, en acute nierinsufficiëntie. In de groep met gemcitabine plus berzosertib was dit tweemaal omwille van vermoeidheid, tweemaal omwille van pneumonitis en eenmaal omwille van abdominale pijn en dunnedarmobstructie. Ernstige bijwerkingen werden waargenomen bij tien (28%) van de 36 deelnemers in de groep met enkel gemcitabine (vooral koorts of febriele neutropenie), en negen (26%) van de 34 deelnemers in de groep met gemcitabine plus berzosertib (vooral trombocytopenie). Al deze ernstige bijwerkingen waren medicatiegerelateerd. Bij 13 (36%) patiënten in de groep met gemcitabine en 13 (38%) patiënten in de groep met gemcitabine plus berzosertib werd overgegaan tot een vermindering van de dosis.Konstantinopoulos, P. A., Cheng, S-U., Wahner Hendrickson, A. E. et al: Berzosertib plus gemcitabine versus gemcitabine alone in platinum-resistant high-grade serous ovarian cancer: a multicentre, open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol 2020; 21: 957-68. Published Online June 15, 2020. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30180-7